Συλλογή σχολίων και εισηγήσεων από εκπαιδευόμενους που έχουν χρησιμοποιήσει δοκιμαστικά το εκπαιδευτικό υλικό του Έργου VET4SBO

Start the survey